Info Flash

Missies & Waarden

Missies

  • Het bevorderen van professionele relaties tussen de leden.
  • De leden in staat stellen hun professionele activiteiten te ontwikkelen
  • zowel binnen als buiten de club.
  • Het organiseren van golf en niet-golf activiteiten (conferenties, after work, zakenlunches, shows, golfwedstrijden…).
  • De leden de mogelijkheid bieden om professionele activiteiten of evenementen binnen de Club te organiseren.
  • Een goed doel of instelling met liefdadige of filantropische doelstellingen steunen.

Waarden

  • Ethiek en integriteit
  • Samenhorigheid
  • Esprit de corps en wederzijdse hulp